Tag Archives: att ta tid på sig

Att ta tid på sig att reagera – typiskt högkänsliga

En del pratar snabbt och mycket, tänker snabbt reagerar snabbt. Jag tänker kanske inte långsamt men jag tänker mycket, för jag har mer detaljer att ta in, att processa, bearbeta, därför reagerar jag senare. Ofta behöver jag lugn och ro, … Continue reading

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Posted in Högkänslighet/HSP/Orkidebarn, Mående, livsvisdom | Tagged , , , , | Leave a comment