158 tips vid psykisk ohälsa

En dag stötte jag på en väldigt upprörande artikel. Om en psykiskt sjuk person som fått en lista med 158 saker som skull få henne att må bättre. Men förslagen var helt sjuka, allmänna eller direkt skadliga som “klara av en bantningskur”, “spela golf””ha sexiga, dyra eller vackra kläder”, “köra motorcykel”, “gå ned i vikt” m.m. Ja jag behöver väl inte ens säga hur skadligt det är med bantnings- och sexighetsshets när man kanske har ätstörningar och har dålig självkänsla och mår allvarligt psykiskt dåligt. Och hur ont om pengar många sjuka har med de låga ersättningar som är. Och hur menlöst det är med allmänna må bra-tips som att spela golf, åka motorcykel m.m. Att rekommendera så enkla saker för allvarliga komplicerade problem blir bara hånfullt.

Många reagerade på detta och en facebookgrupp startades där alla med egna erfarenheter av psykiatrin fick skriva tips som sattes ihop till en alternativ lista med 158 tips. Den visar rätt väl hur mycket respektlöshet och dålig kunskap det finns inom psykiatrin. Såhär får det bara inte vara.

Respekt, kunskap och ren jävla medmänsklighet borde vara självklart i den psykiska vården!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
This entry was posted in Mående, livsvisdom, Tankar om viktigheter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *