Tag Archives: avlösare

Bristen på samordning

Det är tufft att vara förälder till ett funktionshindrat och sjukt barn. Därför kan man ha rätt till en del olika stödåtgärder. Såsom, avlastning i hemmet, korttidsboende, stödfamilj, personlig assistent, kontaktperson (till barnet) m.m. Eftersom Lillen är så liten har … Continue reading

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Posted in Barn, föräldraskap, Mående, livsvisdom, Övrigt | Tagged , , , | 3 Comments