Sinnesrobönen

Är väl egentligen ett kristet ordspråk från början men tar man bort G-ordet så funkar det för alla. Tycker denna är så bra. Det är liksom livets visdom i ett enda ordspråk.

“Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.”

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
This entry was posted in Mående, livsvisdom, Tantvisdom. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *