Moderna myter om mindfulness

Nu kommer det mera kritik kring mindfulness. Eller snarare en protest kring att det betyder inte vad den västerländska vetenskapen påstår. Den som plockade loss en bit ur den buddistiska religionen så att helhets-betydelsen gick förlorad. Och ja, att det finns deprimerade och psykiskt instabila personer som det kan vara dåligt för.

Läs här: Moderna myter om mindfulness

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
This entry was posted in Mindfulness, Mående, livsvisdom. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *