Hur bloggar man personligt?

Det är så klurigt dethär med hur personligt man ska blogga. Det tar allt oftare emot att skriva saker för att det kan övertolkas, misstolkas, läsas av fel personer, påverka andra. Trots att en mest skriver om sina egna känslor och tankar kring något kan det bli fel hos någon annan fast att det inte var menat så. Men en opersonlig blogg är varken kul eller givande att läsa. Så hur sjutton drar man gränsen? Känslor är för komplicerade och mångfasetterade för att kunna dra skarpa gränser kring.

Tänk om en skriver något som gör någon orolig? Skriver om något som någon framtida arbetsgivare ser? Skriver om något som andra gör som man blir ledsen, arg eller trött av?  Eller tänk om man skriver om något personligt känslosamt, lärorikt som hjälper någon annan? Förmedlar hopp? Det var ju en del av syftet med denna blogg.

Hur ska man tänka?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
This entry was posted in Mående, livsvisdom, Tankar om viktigheter, Övrigt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *