Föräldern och Barnet

Lilla vän på livets väg

För dig gör jag allt

du som upptäcker världen

du som får mig att se genom dina ögon

hur förunderligt allting är

du som påminner mig om kärlek varje dag

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
This entry was posted in Barn, föräldraskap, Mindfulness, Mående, livsvisdom. Bookmark the permalink.

One Response to Föräldern och Barnet

  1. Pingback: Bli aldrig vuxen, var närvarande som ett barn | TantMango

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *