Fick svar från ministern

… som jag skrev till här: Brev till ministern
Ett helt värdelöst nonsenssvar som inte säger mycket mer än att ministern inte tar ansvar alls för lagar och hur de följs. Det överlåter han tydligen till domstol och myndigheter. Vad är då ministerns jobb?!?
sonja.montin@justice.ministry.se till mig
visa information 25 okt (3 dagar sedan)
Till Angelica Larsson 

På uppdrag av migrationsminister Tobias Billström tackar jag för ditt e-brev.

Som du säkert känner till kan ett statsråd inte ingripa i eller uttala sig i enskilda ärenden. Allmänt kan man säga att en avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen förutsätter att personen i fråga inte är i behov av skydd och inte heller har några andra skäl att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Det innebär att återvändande till hemlandet alltid föregås av en individuell prövning av det eventuella skyddsbehovet. I prövningen görs en bedömning av situationen i det aktuella landet och de individuella skäl som den asylsökande anför.

Migrationsministern utgår naturligtvis från att svenska myndigheter och domstolar gör ovan nämnda prövningar i överensstämmelse med de grunder som finns i den svenska utlänningslagen.

Vänliga hälsningar

Sonja Montin
Departementssekreterare

JUSTITIEDEPARTEMENTET
Informationsenheten
Rosenbad 4, 103 33 Stockholm
08-405 10 00


För miljöns skull ? skriv inte ut detta meddelande i onödan

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
This entry was posted in Tankar om viktigheter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *