Artikel om hsp

hittade någons slags summeringsartikel om HSP. Men varför i helsefyr skriver de en så negativ rubrik? HSP – är det något du lider av?. Det är som när Pippi Långstrump läste “Lider du av fräknar?” “-Nej”, sade hon. Och fick förklara för den förvånade apotekaren att hon inte alls led av dem, hon gillade sina fräknar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
This entry was posted in Högkänslighet/HSP/Orkidebarn, Mående, livsvisdom and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Artikel om hsp

  1. Hej TantMango!
    Det var bara jag som skrev artikelen om HSP i ASP-Bladet och det var jag som skrev rubriken. Tanken var att den (rubriken) skulle vara lite tvetydig.. Antingen att en lider av HSP, ungefär som när en lider av en förkylning.. Eller lider, i den betydelsen att plågas.. Så, det var en medvetet provocerande rubrik, tänkt att väcka nyfikenhet hos läsarna. Jag är själv HSP och kontaktperson för SFH-Värmland. Vänligen Liselotte Frejdig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *